Microsoft chỉ mới cung cấp đoạn mã chính thức của Windows 7 (RTM) cho các nhà sản xuất tuần trước nhưng họ đã phải đối mặt với nguy cơ bảo mật mới.


Xem chi tiết tại: Windows 7 rơi vào tay hacker

CHỦ ĐỀ MỚI:

CHỦ ĐỀ NGẪU NHIÊN: